Búmerkið hjá Kirkjuliga Missiónsfelagnum
04. aug. 2012

Bræv úr Tanzania.

Nærkontaktbrev nr. 32 Sumbawanga d. 1/8-2012

Projekternes tid
Forår og sommer har været præget af projekter, og hver gang man når til vejs ende med ét, kan man jo altid begynde på et nyt. Der rumler mange projekter rundt i hovedet. Men et lidt større projekt er afsluttet nu og vedhæftet (5), så derfor dette nærkontaktbrev, hvis nogen er interesseret i at læse med.
1) I foråret har jeg haft et undervisningsforløb om konfessionskundskab (de forskellige kirkesamfund). De 6 studerende har i den forbindelse skullet undersøge hver sit kirkesamfund både læremæssigt og historisk. Det har været spændende også at få disse kirkesamfunds lokale historie i Rukwa området med, og det giver os en større forståelse af det kirkelige liv i Rukwa. I den forbindelse blev de bedt om at skrive deres oplæg på computer – og det var måske den største udfordring – så vi bagefter kunne samle alle seks beskrivelser i en lille folder. Det lykkedes, og alle lærerne og kirkens ledelse og biblioteket har fået et eller flere eksemplarer. Det kommer også senere studerende til nytte. Projektet færdigt. Men kan dog fortsættes med nye studerende, der undersøger andre kirkesamfund.
2) På et tidspunkt bad jeg en pensioneret præst/lærer (der havde undervist på bibelskolen) om at skrive en selvbiografi om sit arbejde som præst indenfor Brødrekirken. Vi har nemlig meget lidt skriftligt materiale tilgængeligt. Han blev udstyret med kladdehæfter og kuglepenne og efter et stykke tid, kom han tilbage med tre fyldte kladdehæfter. Det var så ikke en selvbiografi, men en gennemarbejdet udgave af hans undervisningsnotater om hele kirkens historie. Det blev så noget andet, end der var tænkt på. Vi ansatte en dame til at skrive det ind på computer og siden en lærer til at rette det igennem. Materialet kunne blive til nytte i biblioteket for de studerende som en oversigt over kirkens historie. Materialet er nu her i juli kopieret og indbundet i 20 eksemplarer. Projektet færdigt.
3) Nodesamlingen er allerede nævnt i sidste nærkontaktbrev, og den blev kopieret og sat i mapper til de andre bibelskoler/seminarier, og et eksemplarer til Brødrekirkens ledelse på landsplan, da det forhåbentlig vil være en rimelig stor hjælp, når sangbogen skal gennemrettes. Det blev til 532 sider med noder og historiske oplysninger i 6 eksemplarer. Projektet færdigt, i hvert fald den del vi kan gøre nu herfra. Nogle bøger fra Tyskland er dog bestilt, som måske kan hjælpe os lidt videre.
4) Ham, vi har hyret til at ”skrive” biskoppens bog om Rukwa stift, har været i Tabora for at få dokumenter (Rukwa blev jo udskilt fra Tabora stift i 1986) og siden på vejen hjem, informationer om Inyonga og Mpanda (altså de menigheder nordpå, der kom til at blive en del af Rukwa stift). Han har arbejdet med projektet i april, maj og juli. Den del af projektet, vi havde lovet at tage ansvar for, er færdig.
5) Jeg har skrevet en del gange om dele af den undersøgelse, jeg var i gang med om gudstjenesten indenfor Brødrekirken. Nu foreligger resultatet på dansk og engelsk og er vedhæftet, så dem der har interesse i det, kan læse det og kan vælge, hvilket sprog de ønsker at læse det på. Og tak til sognepræst Bruce Steuer, Flade-Gærum, der også denne gang påtog sig arbejdet med at læse korrektur på min engelske oversættelse. Og som oversætteren har skrevet i den bog, jeg lige er blevet færdig med at læse: ”A Collection of Sermons from Zinzendorf’s Pennsylvania Journey”: ”I of course assume sole responsibility for any mistakes or misinterpretations in this translation….” Og en tak til familien, der altid må stå for skud, når det gælder danske udgaver. Så langt er projektet færdigt. Hvis nogen af jer, der har lyst til at læse det, har rettelser, så skal de være velkomne. Én udfordring skal der nemlig følges op på. Ingen forstår dansk her (ud over at nogle kan sige ’goddag, goddag’) og de fleste forstår ikke engelsk. Derfor fortsætter projektet med henblik på at få oversat de tre undersøgelser om a) de omgivelser vi arbejder i og de studerendes religiøse baggrund (fra 2010), b) ægteskabet (fra 2011) og c) gudstjenesten (fra 2012) til swahili og trykt dem som en bog, så de kan blive til større nytte i kirken og de lokale menigheder.

Kærlig hilsen
og Guds fred

Peter

Skrivað hevur Peter O. K. Olofson